Projekt: Hallbyggnad för Ålands Trädgårdshall
Färdigställande: 2013
Projektbeskrivning: Stålstomme med sandwichelement.