Projekt: Fundament för kraftledningsstolpar på beställning av Kraftnät Åland
Färdigställande: 2013
Projektbeskrivning: Gjutning av flertalet massiva betongfundament i olika storlek och utformning.